2% Z VAŠICH DANÍ POMÔŽU

2%OBČIANSKE ZDRUŽENIE BONSAI SLOVAKIA sa uchádza o Vašu podporu.

Venujte, prosím, 2% z Vašich daní na dobrú vec. A možno bude náš život o trochu voňavejší ...

Vaše prostriedky budú použité na popularizáciu čajovej kultúry, bonsajového umenia a zdravého životného štýlu.

Najmä na prednášky pre deti,organizovanie výstav, stretnutí a ochutnávok čajov.

Na to, aby náš svet bol o kúsok voňavejší, zdravší, zelenší, veselší a tolerantnejší.

Ďakujeme.
Alenka a Vladimír Ondejčíkoví

 

2%

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): BONSAI SLOVAKIA
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 37963678
Sídlo: 94901 Nitra, Martinská dolina 7

V Y H L Á S E N I E
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre OZ BONSAI SLOVAKIA


P O T V R D E N I E
O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Ďakujeme!

Alenka a Vladimír Ondejčíkoví

2%

Dôležité termíny:

do 31. marca 2018 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2018 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane - Zamestnanci:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ďakujeme!

OBČIANSKE ZDRUŽENIA BONSAI SLOVAKIA a ČAJ PRE DOBRÝCH ĽUDÍ sa uchádzajú o Vašu podporu.

Nitrianska bonsajová škola

Prednášky pre školákov, študentov, škôlkarov, slabozrakých, týrané deti, záujmové krúžky, seniorov...

OBČIANSKE ZDRUŽENIA BONSAI SLOVAKIA a ČAJ PRE DOBRÝCH ĽUDÍ sa uchádzajú o Vašu podporu.

Medzinárodné vystúpenia: Brazília, Kolumbia, Rakúsko, Veľká Británia, Poľsko, Litva, Česko... 

OBČIANSKE ZDRUŽENIA BONSAI SLOVAKIA a ČAJ PRE DOBRÝCH ĽUDÍ sa uchádzajú o Vašu podporu.

Medzinárodná výstava Bonsai Slovakia 

OBČIANSKE ZDRUŽENIA BONSAI SLOVAKIA a ČAJ PRE DOBRÝCH ĽUDÍ sa uchádzajú o Vašu podporu.

Nitrianske bonsajové dni - ukážky  tvarovania priamo na pešej zóne

Vystúpenia Aleny a Vladimíra Ondejčíkových - Čajovňa dobrých ľudí, Bonsai centrum Nitra

 Jedno z vystúpení zamerané na správnu prípravu čajov
pre Strednú odbornú školu Jána Andraščíka v Bardejove. 
 

Vystúpenia Aleny a Vladimíra Ondejčíkových - Čajovňa dobrých ľudí, Bonsai centrum Nitra

Popularizácia správnej prípravy a podávania čaju

Vystúpenia Aleny a Vladimíra Ondejčíkových - Čajovňa dobrých ľudí, Bonsai centrum Nitra

ĎAKUJEME!

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Prihlásenie