Prezident SBA

RNDr. Vladimír Ondejčík - Prezident Slovenskej bonsajovej asociácie

RNDr. Vladimír Ondejčík - Prezident Slovenskej bonsajovej asociácie

 Na zasadnutí výboru Slovenskej bonsajovej asociácie (SBA), ktoré sa konalo počas medzinárodnej výstavy Bonsai Slovakia 2006, bol do funkcie prezidenta SBA zvolený RNDr. Vladimír Ondejčík. 

Milí priatelia,

  srdečne vás všetkých zdravím. S mnohými milovníkmi bonsajov sa stretávam deň čo deň a s vami zo vzdialenejších miest aspoň takto prostredníctvom webovej stránky. Za tých vyše dvadsať rokov, čo sa aktívne venujem bonsajistike, som spoznal veľa zaujímavých a šikovných ľudí na Slovensku i vo vzdialenom svete, ktorých bonsaje spájali. V čase, keď som kedysi podľahol čaru bonsajov, fungovali na Slovensku veľmi dobre viaceré silné a aktívne bonsajové kluby, ktorých členovia sa spolu stretávali, pozývali si hostí a organizovali naozaj pekné výstavy.

Po zmene režimu klubová činnosť utíchla a hoci záujem o bonsajistiku sa neznížil, skôr naopak, existencia klubov bola ťažká.Veľa ľudí chodilo za nami do nitrianskeho bonsai centra porozprávať sa, pochváliť sa svojimi úspechmi a pozisťovať, či niekde v okolí ich bydliska nie je viac nadšencov bonsajistiky, s ktorými by sa mohli priateliť a stretávať.

Na Slovensku už viac rokov existuje Slovenská bonsajová asociácia, no je členská základňa je len malinkým zlomkom skutočného počtu bonsajových nadšencov. Veľa výstav a aktivít sa konalo mimo nej. Mnohí zapálení milovníci bonsajov nemali potrebu vstúpiť do asociácie. Ja sám sa musím priznať, že som sa stal členom asociácie až v momente, keď som bol zvolený za jej prezidenta.

Bolo pre mňa cťou prijať túto funkciu, ktorú chápem ako možnosť spojiť vody slovenskej bonsajistiky, a v prvom rade vytvoriť dobré informačné fórum a spoluprácu tak,aby sa ľuďom nielen oplatilo vstúpiť do Slovenskej bonsajovej asociácie, ale aby boli na toto členstvo i hrdí. Aby o zážitkoch a priateľstvách, ktoré im pesovanie bonsajov dáva, raz s nadšením vykladali svojim vnúčatám. 

 

RNDr. Vladimír Ondejčík
prezident
Slovenskej bonsajovej asociácie 

Prezident Slovenskej bonsajovej asociácie

Prihlásenie