OBČIANSKE ZDRUŽENIA

ČAJOVÉ DNI - NITRA

Uložiť

Uložiť

Uložiť

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
BONSAI SLOVAKIA
sa uchádza o Vašu podporu.

2%Venujte, prosím, 2% z Vašich daní na dobrú vec.
A možno bude náš život o trochu voňavejší ...

Vaše prostriedky budú použité na popularizáciu čajovej kultúry,
bonsajového umenia
a zdravého životného štýlu.

Najmä na prednášky pre deti,
organizovanie výstav, stretnutí a ochutnávok čajov.

Na to, aby náš svet bol o kúsok voňavejší,
zdravší, zelenší, veselší a tolerantnejší.

Ďakujeme.
Alenka a Vladimír Ondejčíkoví

V Y H L Á S E N I E
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
- pre BONSAI SLOVAKIA

Ďakujeme!

OBČIANSKE ZDRUŽENIA BONSAI SLOVAKIA a ČAJ PRE DOBRÝCH ĽUDÍ sa uchádzajú o Vašu podporu.

Nitrianska bonsajová škola

Prednášky pre školákov, študentov, škôlkarov, slabozrakých, týrané deti, záujmové krúžky, seniorov...

OBČIANSKE ZDRUŽENIA BONSAI SLOVAKIA a ČAJ PRE DOBRÝCH ĽUDÍ sa uchádzajú o Vašu podporu.

Medzinárodné vystúpenia: Brazília, Veľká Británia, Poľsko, Litva, Česko... 

OBČIANSKE ZDRUŽENIA BONSAI SLOVAKIA a ČAJ PRE DOBRÝCH ĽUDÍ sa uchádzajú o Vašu podporu.

Medzinárodná výstava Bonsai Slovakia 

OBČIANSKE ZDRUŽENIA BONSAI SLOVAKIA a ČAJ PRE DOBRÝCH ĽUDÍ sa uchádzajú o Vašu podporu.

Nitrianske bonsajové dni - ukážky  tvarovania priamo na pešej zóne

Vystúpenia Aleny a Vladimíra Ondejčíkových - Čajovňa dobrých ľudí, Bonsai centrum Nitra

 Jedno z vystúpení zamerané na správnu prípravu čajov
pre Strednú odbornú školu Jána Andraščíka v Bardejove. 
 

Vystúpenia Aleny a Vladimíra Ondejčíkových - Čajovňa dobrých ľudí, Bonsai centrum Nitra

Popularizácia správnej prípravy a podávania čaju

Vystúpenia Aleny a Vladimíra Ondejčíkových - Čajovňa dobrých ľudí, Bonsai centrum Nitra

AKO POUKÁZAŤ 2 % Z DANE:

 

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): BONSAI SLOVAKIA
Právna forma:                   Občianske združenie
IČO/SID:                           37963678
Sídlo:                                 94901 Nitra, Martinská dolina 7

 

ĎAKUJEME!

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Prihlásenie